Hvad er indkøbspris?

Følg

Barrys kunder køber el til indkøbspris, men hvad er indkøbspris egentlig, og hvorfor svinger den så meget? Det kan du blive klogere på her.

Hvem fastlægger indkøbsprisen?

Hovedparten af den strøm, der ender i de danske stikkontakter, kommer fra den nordiske elbørs Nord Pool. Det er her, at den pris, som elselskaber betaler, bliver fastlagt, og det er altså dette, der kaldes indkøbspris. Du kan se Nord Pools indkøbspris et døgn i forvejen på deres hjemmeside.

Hvad påvirker indkøbsprisen?

El er en børsvare på lige fod med eks. olie og stål, men fordi el ikke kan lagres, skal produktionen konstant modsvare forbruget. Når forbruget er højt, stiger indkøbsprisen, og når forbruget er lavt, falder den tilsvarende. Dette betyder, at indkøbsprisen typisk vil stige omkring kl. 17, når mange går i gang med aftensmaden, og at den vil falde sent på aftenen, når det gennemsnitlige elforbrug er lavt. Årstiden er endnu en faktor, der påvirker indkøbsprisen, fordi der generelt bliver brugt mere el om vinteren, hvor man tilbringer flere timer indendørs.

Det er dog ikke udelukkende elforbruget, der påvirker indkøbsprisen. Forhold som vind og vejr spiller også ind: Hvis det eksempelvis blæser kraftigt, produceres der masser af vindenergi, og hvis det regner meget i Norge eller Sverige, produceres der vandkraft, som skal afsættes. Hvis det derimod er tørt og stille vejr, er vi afhængige af andre energikilder såsom fossile brændstoffer, hvilket påvirker indkøbsprisen. 

Det er dog desværre ikke sådan, at vedvarende energi nødvendigvis betyder lavere indkøbspris. På trods af, at danske vindmøller på en stormfuld dag kan forsyne mange danske husstande med el, vil man ikke nødvendigvis kunne gå ud fra, at elprisen automatisk også vil være lav. Det skyldes, at danske vindmøller kun spiller en meget begrænset rolle i forhold til det marked, som Nord Pool forsyner med strøm, og derfor vil andre faktorer på markedet kunne presse prisen i vejret.

En anden faktor, der har indflydelse på indkøbsprisen, er global klimapolitik. Som et led i planen for at reducere den globale CO2-udledning er den del af elproduktionen, som baseres på fossilebrændstoffer, blevet pålagt en række afgifter, hvilket påvirker indkøbsprisen.

Appstore_downlaod_button.png Googleplay_download_button.png
3 ud af 3 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.