Balanceansvarlig aktør

Følg

Balanceansvarlige aktører køber og sælger strøm på Nord Pool på vegne af elselskaber og anlægsejere. Der findes tre kategorier af balanceansvarlige aktører, hvoraf nogle udfylder flere eller samtlige roller:

Forbrugsbalanceansvarlige aktører har balanceansvaret for slutkunders elforbrug, herunder nettab, samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel. Det kunne f.eks. være Vattenfall A/S.

Produktionsbalanceansvarlige aktører har balanceansvaret for produktionsanlæg og hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel. Eksempler herpå er Energi Danmark A/S, HOFOR Energiproduktion A/S og Ørsted Salg & Service A/S.

Handelsbalanceansvarlig aktører varetager balanceansvar i relation til fysisk elhandel og er balanceansvarlige for egne handler med øvrige aktører. I praksis handler den handelsbalanceansvarlige aktør hen over landegrænser – f.eks. køber aktøren strøm i Tyskland og sælger det i Danmark. Det er derfor ikke normalt, at handelsbalanceansvarlige aktører har ubalancer. Eksempler herpå er Nord Pool Spot AS, Shell Energy Europe Ltd og Total Gas & Power Ltd.

Hver dag sender de balanceansvarlige aktører planer over hvor meget el, de forventer, at der bliver produceret og brugt i det kommende døgn, til Energinet. Det er dog ikke muligt at forudsige hverken produktion og forbrug helt nøjagtigt. Den ubalance, der oftest vil være mellem forventet og reel produktion og forbrug, bliver udlignet af Energinet. Omkostningen for dette viderefaktureres til de balanceansvarlige aktører, som bærer det økonomiske ansvar for ubalancerne.

Barrys balanceansvarlige aktør er Centrica.

Appstore_downlaod_button.png Googleplay_download_button.png
0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.