Jeg har egenproduktion, kan jeg blive kunde?

Følg

Kunder med egenproduktion er meget velkomne hos Barry. 

Som egenproducent med en flex- eller timeafregnet elmåler bliver du afregnet for dit forbrug til de gældende timepriser fra elbørsen, uden ekstra gebyrer på elprisen. 

Som egenproducent vil du have minimum to aftagenumre (MPID’er), hvortil der er knyttet forskellige tariffer. Hvor mange aftagenumre, du har, kommer an på, hvilken afregningsgruppe du tilhører. 

Hvordan bliver jeg afregnet?

Som egenproducent vil du enten være flex- eller timeafregnet. Det betyder, at du bliver afregnet for det forbrug, du trækker fra nettet, til den pris, strømmen har i den time, du bruger den. 

Du skal være opmærksom på, at den data vi modtager fra dit netselskab, ikke nødvendigvis bliver afregnet for alle tariffer samtidig, og at det derfor kan tage længere tid for en enkelt dags forbrug at blive afregnet helt færdig. Det er almindeligt, at vi modtager data til afregning af transport-nettarif den ene dag, og først modtager data til afregning af elpris og elafgift den næste dag. 

Kan Barry købe min overskudsproduktion?

Det korte svar er: Nej, desværre. 

Barry er ikke produktionsleverandør, så som egenproducent vil udbetalingen for din overskydende produktion fortsat blive håndteret af Energinet eller din produktionsleverandør.

Særligt for kunder på den årsafregnede nettoordning (Nettoafregningsgruppe 6):

Når du er overgået til flexafregning på den årsafregnede ordning, betaler du kun PSO og elafgift for dit nettoforbrug. Som flexafregnet, kan dette foregå på to måder:

1. Du har et forventet års-nettoforbrug.

I dette tilfælde bliver du dagligt afregnet for dit forventede nettoforbrug, som er baseret på dit nettoforbrug fra sidste års opgørelse. Hvis dit nettoforbrug i det forgangne år f.eks. var på 2000 kWh, så vil du hos Barry dagligt blive afregnet for elafgift og PSO for ca. 5,5 kWh (2000 kWh/365 dage).
Når året er gået, gør Energinet dit reelle nettoforbrug op, og du vil modtage en regulering af dine daglige betalinger. Hvis dit nettoforbrug er højere end sidste år, vil du skulle betale lidt mere i afgifter, og hvis nettoforbruget er lavere, vil du få penge tilbage. Det nye forventede års-nettoforbrug vil baseres på dette års nettoforbrug.
Den daglige afregning af det forventede nettoforbrug kan altså betragtes som en aconto, der bliver efterreguleret ved årsopgørelsen. 

2. Du har ikke et forventet års-nettoforbrug

Hvis du ikke har et forventet nettoforbrug fra året før, f.eks. fordi du er flyttet eller har fået installeret solceller for nyligt, så vil dit nettoforbrug blive gjort op ved den almindelige årsopgørelse. Du vil her blive afregnet for al den elafgift og PSO, du skal betale for dit nettoforbrug.
Efter årsopgørelsen vil der være et forventet nettoforbrug, og du vil dagligt blive afregnet for elafgift og PSO på baggrund af dette, på samme måde som beskrevet ovenfor, med udgangspunkt i dit nettoforbrug fra dette år.

 

Appstore_downlaod_button.png Googleplay_download_button.png
7 ud af 7 fandt dette nyttigt

Kommentarer

1 kommentar
  • Har solcelleanlæg + elbiler, så det kunne være super fedt, hvis i understøtter det!
    Gerne med muligheder for at starte bil-ladning når det bedst kan betale sig.

    0
    Kommentarhandlinger Permalink

Log ind for at kommentere.