Gebyrer, afgifter og netpriser

Følg

Siden 1. April 2016 er de danske elselskaber, herunder Barry, blevet pålagt at skulle opkræve nettariffer, abonnementer, afgifter, samt gebyrer, på vegne af landets netselskaber.

Udover disse omkostninger til dit netselskab, kan du her på siden finde Barry's gebyrliste. Lad os starte netop der:

Gebyrer hos Barry

Ja, vi har skåret vores gebyrer helt ind til benet, men ét kan vi desværre ikke undgå. Here you go:

Gebyr hos Barry   Kr
Handelsgebyr NordPool   0,00
Oprettelsesgebyr   0,00
Gebyr for PBS-betaling   0,00
Gebyr for kort-betaling   0,00
Rykkerbreve   0,00
Varslingsmeddelse   0,00
Inkassomeddelelse   100,00
Betaling via girokort   n/a
Udskrift af regningskopi   n/a
Ekstraordinær afregning   n/a
Oprettelse af betalingsaftale   0,00
Sikkerhedsstillelse   0,00
Opsigelse med binding   0,00
Slutopgørelse   0,00

 

Gebyrer hos dit netselskab

Hos Barry ønsker vi ikke at have indtjening på de gebyrer, som vi opkræver på vegne af dit netselskab. I stedet har vi holdt os til de standardgebyrer, som brancheorganisationen Dansk Energi har udarbejdet og ikke pålagt dem yderligere. Standardgebyrerne som vi opkræver direkte er:

Gebyrer hos dit netselskab*   Kr
Betalingsaftale   105,00
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning   720,00
Midlertidig tilslutning, forsyning, 1 måler   1.135,00
Midlertidig tilslutning, forsyning, 2 målere   1.400,00
Midlertidig tilslutning, installatør, 1 måler   435,00
Nedlæggelse af målerinstallation   760,00
Nedtagning af måler   740,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg   1.910,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg, ekskl. måler   1.385,00
Rykker til kunde ved for sen betaling   100,00
Udbringning af måler   240,00

* Barry Danmark ApS forbeholder sig retten til at viderefakturere yderligere gebyrer fra dit netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Her henviser vi til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

Netpriser

Dit netselskab ejer ledningerne i dit område, samt din elmåler, og varetager blandt andet forsyningssikkerhed samt vedligeholdelse. For den opgave opkræver de deres kunder, dig, nettarriffer samt netabonnement.

Her er Barry blot et mellemled, da vi alene viderefakturerer dit netselskabs opkrævning, uden fortjeneste.

Ønsker du at finde frem til hvilke takster dit netselskab opkræver, hjælper vi dig gerne med det her.

Afgifter

På vegne af staten og Energinet.dk, opkræver Barry en række afgifter, der er uafhængigt af dit netselskab.

Ønsker du mere detaljeret information omkring Energinet.dk's afgifter, og især særlige forhold for erhvervskunder, bliver du klogest ved at besøge deres hjemmeside her.

Energinet.dk: Øre/kWh
ekskl.
moms
Øre/kWh
inkl.
moms
Transmissionsnettarif 3,80 4,75
Systemtarif 4,20 5,25
Gebyr på faktisk forbrug 0,14 0,18
PSO 9,40 11,75
Staten:    
Elafgift* 91,40 114,25

* Alle vores kunder med helårsbolig samt registreret elvarme/varmepumpe får en reduktion af elafgiften på alt forbrug over 4.000 kWh. Pr. 1. januar 2019 udgør reduktionen 77,13 øre pr. kWh inkl. moms. Det vil sige, at du kun betaler 33,38 øre i elafgift inkl. moms for det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh. 

 

Artikel: Hvad er prisen pr. kWh hos Barry?

Husk at smid en kommentar nederst, hvis du har spørgsmål.

Download Barry nu og kom ombord hos fremtidens el-leverandør.

3 ud af 3 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.